Memorandumi su najčešće prva prezentacija vaše tvrtke u poslovnoj komunikaciji sa partnerima, klijentima, kupcima kojima šaljete svoje ponude, cijenike, račune, pozive na sastanke ili seminare i slično. Standardni format memoranduma je A4 (297x210mm).

Go to Top