Mjere informiranja i komunikaciju o projektima (operacijama) sufinanciranih u okviru europskih fondova obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz fondova. Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt moraju sadržavati određene elemente strogo definiranog sadržaja i grafičkih elemenata (logotipovi, europsk zastava, napomene i slično).

Nudimo dizajn i izradu promotivnih materijala (vizitke, naljepnice, letci, brošure, roll up-ovi, table) za Europske strukturne i investicijske fondove, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Go to Top