Brošure za EU projekte

Većina projekata sufinanciranih u okviru europskih fondova među svoje aktivnosti ubraja dizajn i izradu brošura kao mjeru informiranja i komunikacije o samom projektu. Mjere informiranja o tim projektima obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz fondova.

Opis

Većina projekata sufinanciranih u okviru europskih fondova među svoje aktivnosti ubraja dizajn i izradu brošura kao mjeru informiranja i komunikacije o samom projektu. Mjere informiranja o tim projektima obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz fondova.

Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt moraju sadržavati određene elemente strogo definiranog sadržaja i grafičkih elemenata (logotipovi, europska zastava, napomene i slično).

Nudimo dizajn i izradu promotivnih brošura za Europske strukturne i investicijske fondove, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Kod ispunjavanja narudžbe svakako odaberite opciju o kojem je operativnom programu riječ, pošto za svaki postoje druge smjernice vidljivosti.

Cijena se odnosi na tisak brošura prema vašoj grafičkoj pripremi. Ukoliko nemate spremnu grafičku pripremu, mi ćemo je rado odraditi za vas. Popunite narudžbu, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku te odraditi pripremu prema uputama i istu vam poslati na autorizaciju prije same izrade. Cijena izrade grafičke pripreme je 75,00 kn + PDV.

Ukoliko imate dodatne potrebe svakako nam se javite na live chat podršku ili mailom na
grafika@git.hr, a mi ćemo vam se javiti sa ponudom.

Za narudžbe iznad 500 kuna dostava je besplatna diljem Hrvatske.

Go to Top