Veliki paket promo materijala

Većina projekata sufinanciranih u okviru europskih fondova među svoje aktivnosti ubraja izradu promotivnih materijala kao mjeru informiranja i komunikacije o samom projektu. Nudimo Srednji paket prmotivnih materijala u koji ubrajamo 2 roll up-a, 10 plakata A3 formata, 700 letaka A4 formata (obostrani print, full color) i 50 naljepnica (dimenzija 6×3 cm).

Opis

Većina projekata sufinanciranih u okviru europskih fondova među svoje aktivnosti ubraja izradu promotivnih materijala kao mjeru informiranja i komunikacije o samom projektu. Mjere informiranja o tim projektima obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz fondova.

Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt moraju sadržavati određene elemente strogo definiranog sadržaja i grafičkih elemenata (logotipovi, europska zastava, napomene i slično).

Nudimo Veliki paket promotivnih materijala za EU natječaje za Europske strukturne i investicijske fondove, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

U Veliki paket ubrajamo 2 roll up-a, 10 plakata A3 formata, 700 letaka A4 formata (obostrani print, full color) i 50 naljepnica (dimenzija 6×3 cm).

Kod ispunjavanja narudžbe svakako odaberite opciju o kojem je operativnom programu riječ, pošto za svaki postoje druge smjernice vidljivosti.

Cijena se odnosi na izradu i print materijala prema vašoj grafičkoj pripremi. Ukoliko nemate spremnu grafičku pripremu, mi ćemo je rado odraditi za vas. Popunite narudžbu, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku te odraditi pripremu prema uputama i istu vam poslati na autorizaciju prije same izrade. Cijena izrade grafičke pripreme je 75,00 kn + PDV.

Ukoliko imate dodatne potrebe svakako nam se javite na live chat podršku ili mailom na
grafika@git.hr, a mi ćemo vam se javiti sa ponudom.

Za narudžbe iznad 500 kuna dostava je besplatna diljem Hrvatske.

Go to Top